Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายปรีชา ดวงเงิน

นายปรีชา ดวงเงิน

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถนน อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ขายทอดตลาดพัสดุ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ธ.ค. 2563

ขายทอดตลาดทรัพย์สินราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ธ.ค. 2563

ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 27 มิ.ย. 2556

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP