Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

Infographic

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก “(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก “(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 สำนักงานแรงงานจัง ...

TOP