Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 496.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:42:02+07

pll_file_nameแบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ขนาด : 119.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:41:10+07

pll_file_nameคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 8441.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:39:56+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินอาสาสมัครแรงงาน ปี 2556

ขนาด : 33.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:38:50+07

pll_file_nameตำแหน่งงาน Parttime ในจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมิถุนายน ปี 2556

ขนาด : 82.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:37:36+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างในจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมิถุนายน ปี 2556

ขนาด : 394.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:36:51+07

pll_file_nameตารางแสดงค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 7) ล่าสุด

ขนาด : 370.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:35:25+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน(อสร.)

ขนาด : 200.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:33:32+07
TOP