Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 1740.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:10:32+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 447.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:09:43+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและต่างจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ขนาด : 17.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:06:06+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและต่างจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ขนาด : 17.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:04:31+07

pll_file_nameพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ขนาด : 119.57 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:00:46+07

pll_file_nameสรุปผลการสำรวจอุปสงค์อุปทานกำลังคน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ขนาด : 6763.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:59:51+07

pll_file_nameสรุปผลการสำรวจอุปสงค์อุปทานกำลังคน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ขนาด : 6763.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:58:21+07
TOP