Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 • นางสมหมาย เทียมกัน

  นางสมหมาย เทียมกัน

  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  • นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวโชติกา จันทนา

    นางสาวโชติกา จันทนา

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวสายฝน เบ้าหล่อเพชร

   นางสาวสายฝน เบ้าหล่อเพชร

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นางพชรกร ยุทธมานพ

    นางพชรกร ยุทธมานพ

    พนักงานธุรการ ส 4
   • นายกู้ชัย เสาปา

    นายกู้ชัย เสาปา

    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
TOP