Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอำนาจ เชิงไว

  นายอำนาจ เชิงไว

  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  • นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวสายฝน เบ้าหล่อเพชร

    นางสาวสายฝน เบ้าหล่อเพชร

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางพัชรกร ยุทธมานพ

    นางพัชรกร ยุทธมานพ

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายกู้ชัย เสาปา

     นายกู้ชัย เสาปา

     พนักงานขับรถ ส2
   • นางสาวโชติกา จันทนา

    นางสาวโชติกา จันทนา

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นายสมบัติ สมัครสมาน

   นายสมบัติ สมัครสมาน

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
TOP