Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดงาน “มหกรรมการฝึกอาชีพ Upskill/Reskill สร้างงาน สร้างรายได้ 2023”

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดงาน “มหกรรมการฝึกอาชีพ Upskill/Reskill สร้างงาน สร้างรายได้ 2023” โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

TOP