Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

pll_content_description

วันที่ 13 ธันวาคม 66 เวลา 10.30 น. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในการมอบ

TOP