Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ครั้งที่5/2566 ในการนี้นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP