Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP