Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันอังคาที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ศาลากลางชั้น 2) พร้อมทั้งมอบถุงซิปล็อก หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานทุกคน

      และเวลา13:00.ได้ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร   อำเภอศรีบุญเรือ ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุน

อำเภอศรีบุญเรือง ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP