Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2653 เวลา 09:00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เวลา 13.00 น. พร้อมทั้งมอบถุงซิปล็อค หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานทุกคน ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลาง ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP