Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

วันเสารที่ 25 เม.ย.63 เวลา 07.000 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

TOP