Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำ ปี 2561 (ฉบับที่ 9) ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

pll_content_description

 

TOP