Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แลพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการ “แรงงานติดดาว”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน

 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แลพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการ

“แรงงานติดดาว” ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย…นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP