Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานขำนาญการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวนมหาราช อำเภอเมืองหวนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

TOP