Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จระดับเพชร-ยอดเพ็ชร จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2560

pll_content_description

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางสาวเมตตา  อุดมคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จระดับเพชร-ยอดเพ็ชร จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  โดย…นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

 

    

   

TOP