Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

pll_content_description

 

วันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 09.15 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด พร้อมแนะนำตัวเอง ณ ห้องประชุมภูพานคำชั้นชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดย นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

 

TOP