Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีต้อนรับ นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

TOP