Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการของศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางสาวเมตตา  อุดมคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสมบัติ  สมัครสมาน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ บูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่งคือ

 

1)บจก.มหานครมงคล

 

 

2) บจก.นิลคอน

 

 

3) บจก.ศิริสถิตย์กรุ๊ป

 

 

4) หจก.คิงส์วินท๊อป

 

 

5) หจก.ศรีกาญจนา

 

 

6) หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992)

 

TOP