Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพ หลักสูตร การเก็บตะกอลายผ้า กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ตามโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP