Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงงานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

pll_content_description

ในวันที่ 17 ก.พ. 2560 นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงงานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

TOP