Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

pll_content_description

วันพุธที่ 27 พ.ศ. 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ บริเวรลานวัฒนะรรมสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP