Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระ

pll_content_description

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระสำหรับการบันทึกแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2567 (จังหวัด) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP