Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (ฐปฐ) ระดับจังหวัด โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP