Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นางสาวเมตตา  อุดมคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผุู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานโอท๊อป หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP