Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานวัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศลก.จว.หนองบัวลำภู โดย…นายโชติ เชื้อโชติ รองผวจ.นภ. เป็นประธานการประชุม

 

 

TOP