Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานส่วนราชการภูมิภาค ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดี เลขาธิการประกันสังคม และคณะ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรับนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานส่วนราชการภูมิภาค ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดี เลขาธิการประกันสังคม และคณะ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังใหม่)
 
 
 
 

TOP