Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปบัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

pll_content_description

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปบัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย…มล.ปุณฑริก สมิติ เป็นประธานการประชุม นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ

 

 

 

 

TOP