Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (OOAP)

pll_content_description

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (OOAP) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2

TOP