Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2560

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย….นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

TOP