Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี

pll_content_description

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2

TOP