Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของหน่วยงาน

pll_content_description

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวเอกอนงค์  บุญกว้าง นักวิชาการแรงงาน ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนศึกษาต่อในอนาคต ณ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการและให้ข้อมูลในครั้งนี้

 

 

 

 

TOP