Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง

pll_content_description

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง คือ…

1) บริษัท 
น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

 
 

2) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
 
 
TOP