Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและคณะอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2

TOP