Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย… นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

TOP