Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสวดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                 ประจำปี พ.ศ.2565
ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วม
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เวลา 7.00 น. ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP