Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ VCS

pll_content_description

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ VCS ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) โดยมี
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
TOP