Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายระเบียบ พลสงคราม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน
นายระเบียบ พลสงคราม จำนวน 10,840 บาท และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ได้ให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเรื่องติดตามสิทธิประโยชน์ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
TOP