Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อนำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกประชาสัมพันธ์และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายแผนการออกหน่วยบริการ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP