Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมพิธีพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP