Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System-VCS)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System-VCS) โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนผ่าน Conferen ทั้งนี้นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP