Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 11/2564 ทั้งนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4     ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP