Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายสำรวย พลสงคราม จำนวน 11,352 บาท และนายชุมพร คงเจริญ จำนวน 13,134 บาท และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเรื่องติดตามสิทธิประโยชน์ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP