Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP