Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ.pdf

1125
TOP