Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

“5 เสือแรงงานหนองบัวลำภู” ร่วมพิธีฌาปนกิจศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในอิสราเอล”

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายวุฒิภัทร วิเศษดอนหวาย แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในอิสราเอล ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยมีญาติ พี่น้อง ร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชน ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ณ เมรุวัดบูรพาพัฒนาราม บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP