Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP