Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอโนนสัง พร้อมทั้งมอบถุงซิปล็อค หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานทุกคน

pll_content_description

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอโนนสัง พร้อมทั้งมอบถุงซิปล็อค หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานทุกคน ณ ห้องประชุมกองทุนเครือข่ายที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP