Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันพุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา  พร้อมทั้งมอบถุงซิปล็อก หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่อาสาสมัครแรงงานทุกคน

     

TOP