Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามมาตรการ หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวัง โควิด-19 ณ เทศบาลตำบลนาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

pll_content_description

วันพุธที่ 24 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย  เทียมกัน  แรงงานจังหนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามมาตรการ หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวัง โควิด-19 ณ เทศบาลตำบลนาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

  โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และตรวจให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง ณ จุดคัดกรองด่านชุมชน  จำนวน 2 หมู่บ้าน ณ บ้านกุดฉิมและบ้านหนองกุง ตำบลนาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ผลการออกติดตามพบว่า ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด จำนวน 2 คน ยังอยู่ในพื้นที่จำนวน 2 คน และได้ปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังทุกคน

 

TOP